Co dają nam dane statystyczne o społeczeństwie?

Kiedy chce się przebadać całe społeczeństwo, to najbardziej wartościowymi danymi zdają się być dane statystyczne. Wynika to z faktu, że mają one charakter obiektywny i trudno jest je sfałszować. Jeśli faktycznie przebada się zdecydowaną większość społeczeństwa i zrobi się to rzetelnie, to zgromadzona wiedza może być wykorzystana do wielu różnych celów.

Z pewnością, warto wiedzieć, jakie są na przykład średnie zarobki określonych grup społecznych. Wyciągnięcie średniej arytmetycznej nieco zamazuje ogólny obraz. Jest Polsce przecież określona grupa osób, która zarabia ogromne pieniądze, a te zarobki znacznie zawyżają statystki. Trzeba więc podchodzić do tego nieco inaczej i tworzyć wyliczenia dla określonych grup społecznych. Miejmy nadzieję, że w przyszłości rozwarstwienie społeczne stanie się takie, jak chociażby obecnie w krajach skandynawskich – wówczas średnia arytmetyczna będzie zdecydowanie mniej zafałszowana. Oczywiście, w statystyki warto również ujmować inne aspekty.