Co to są pestycydy?

Pestycydy to preparaty powszechnie znane zarówno w rolnictwie, sadownictwie, jak i w większości gospodarstw domowych.

Pestycydy to preparaty powszechnie znane zarówno w rolnictwie, sadownictwie, jak i w większości gospodarstw domowych. Pomimo że wiele osób uważa, że pestycydy są niezwykle szkodliwe, preparaty te są niezwykle popularne.

Czym są pestycydy? Do grupy tej możemy zaliczyć zarówno naturalne, jak i syntetyczne środki, które służą do zwalczania szkodników. Pestycydy znane są głównie jako środki ochrony roślin.

Jednakże ich zastosowanie jest znacznie szersze. Podział pestycydów jest bardzo zróżnicowany.

Zasadniczo można je podzielić na zoocydy. Środki te zwalczają najróżniejsze organizmy zwierzęce, jak np.

owady, gryzonie czy ślimaki. W przemyśle znane są także fungicydy, czyli preparaty grzybobójcze.

Do pestycydów zaliczają się również bakteriocydy, które są niezwykle skuteczne w zwalczaniu bakterii. Kolejną grupę stanowią herbicydy, czyli środki przeciw chwastom.

Są one stosowane nawet w ogródkach domowych. Ekolodzy uważają jednak, że stosowanie pestycydów powinno być ograniczone ze względu na szkodliwość dla środowiska.