Czy bradykardia jest groźna?

Jedną z częstszych chorób serca jest bradykardia. Wiąże się ona z niewłaściwą pracą serca. O

Jedną z częstszych chorób serca jest bradykardia. Wiąże się ona z niewłaściwą pracą serca. O bradykardii mówimy wtedy, gdy częstotliwość uderzeń mięśnia sercowego jest niższa niż 60 uderzeń na minutę. Niekiedy bradykardia wiąże się z zażywaniem określonych leków. Wówczas jest ona niemalże całkowicie odwracalna.

Nieprawidłowe funkcjonowanie serca może wiązać się również z zaburzeniami elektrolitowymi bądź chorobami poszczególnych narządów. Jednakże w niektórych przypadkach bradykardia może być trwała. Czasem przyczyną tego zaburzenia jest martwica określonego fragmentu serca. Najczęściej ma to miejsce podczas zawału mięśnia sercowego. Objawy bradykardii są bardzo zróżnicowane.

Zależą również od stopnia zaawansowania choroby. Chorzy najczęściej skarżą się na zaburzenia koncentracji, zawroty głowy, duszności, niższą tolerancję wysiłku fizycznego. W bardziej poważnych przypadkach może dojść nawet do omdleń i utraty przytomności. Znane są także przypadki czasowego lub stałego zatrzymania pracy serca. Konsekwencją tego może być śmierć.

Bradykardię można wykryć chociażby na podstawie pomiaru tętna. Warto zaopatrzyć się w ciśnieniomierz, ponieważ wiele tych urządzeń poza pomiarem ciśnienia tętniczego wykonuje również pomiar tętna. Równie przydatne może okazać się badanie EKG. Niekiedy konieczne jest przeprowadzenie badania EKG metodą Holtera. Wówczas czynność serca monitorowana jest nawet przez 24 godzin lub dłużej.

Leczenie farmakologiczne stosowane jest w poważniejszych przypadkach.