Czy DDT jest szkodliwe?

DDT to powszechnie stosowany specyfik owadobójczy. Jego odkrywca otrzymał nagrodę Nobla za swoje osiągnięcie. To

DDT to powszechnie stosowany specyfik owadobójczy. Jego odkrywca otrzymał nagrodę Nobla za swoje osiągnięcie. To tylko świadczy o tym, jak ważne było odkrycie tego środka.

Niewątpliwą zaletą DDT jest fakt, że owady są na niego bardzo mało odporne. Dodatkowo udowodniono dużą odporność kręgowców na ten specyfik. Mogło się zatem wydawać, że DDT jest preparatem idealnym i można stosować go na szeroką skalę.

Tymczasem ekolodzy alarmują, że DDT może stanowić zagrożenie dla innych zwierząt. Trzeba bowiem pamiętać, że preparat ten może odkładać się w organizmie owadów, które następnie są zjadane np. przez ptaki.

W ten sposób DDT trafia do organizmów innych zwierząt. Uważa się, że związek ten może powodować znaczące szkody, głównie w gospodarce wapniowej. W skrajnych przypadkach powoduje nawet śmierć piskląt.

Dodatkowym zagrożeniem jest fakt, że DDT może przedostać się do roślin uprawnych. W dalszej kolejności DDT trafia nawet do wód gruntowych. Z tego powodu DDT w niektórych rejonach został wycofany z powszechnego użycia.