Dlaczego warto badać społeczeństwo?

Są osoby, które uważają, że tak zwana nauka dla nauki nie ma najmniejszego sensu. Tego typu zarzuty wystosowywane są czasami w kierunku nauk społecznych, jednak zdaje się, że z wyników badań w humanistyce można wyciągnąć bardzo przydatne wnioski.

Społeczeństwo dość często bada się w ściśle określonym celu. Robią to na przykład duże koncerny, żeby lepiej poznać potrzeby konsumentów i nauczyć się właściwie na nie odpowiadać. W ten sposób mogą postępować także partie polityczne. Wiele osób uważa, że jedna z partii lewicowych, która dopiero pojawiła się na polskiej scenie politycznej, osiągnęła sukces w wyborach głównie dzięki temu, że wcześniej zleciła zbadanie opinii wyborców.

Oczywiście, chciałoby się, żeby nauka służyła nie tylko indywidualnym interesom, ale przede wszystkim ogółowi. Tak też jest w przypadku nauk społecznych, które starają się jak najlepiej poznać społeczeństwo, żeby móc je potem udoskonalać. Nie jest to jednak proste i wszelkie pochopne działania są tutaj niewskazane.