Grupowanie informacji

Kategoryzacja wiedzy jest czymś normalnym i mamy z nią do czynienia już od dziecka. Wszakże w szkole od pewnego momentu obowiązuje ścisły podział na szereg niezależnych przedmiotów, do których mamy oddzielne podręczniki, zeszyty i oceny. Okazuje się, że dla polepszenia wyników w nauce model kategorii da się bez problemu zawęzić i grupować wiadomości w ramach konkretnej gałęzi wiedzy. To także powielenie standardu, bo przecież wszystkie podręczniki szkolne dzielą się na rozdziały, z których każdy poświęcony jest innej kwestii. Wszystko to wprowadza do naszej nauki porządek, a on sprzyja skupieniu i przyswajaniu wiedzy. Część ludzi, zwłaszcza uczniów, ma z tym poważny problem. Warto zatem trenować grupowanie, bo dzięki niemu będziemy się uczyć szybciej i lepiej. Dla efektywnego grupowania trzeba przyjąć jakieś kryterium.

Jego wybór pozostaje kwestią otwartą i zależy od tego, na czym nam zależy. Sensownym rozwiązaniem wydaje się hierarchizacja wiadomości od najważniejszych do tych najmniej istotnych. Nie zawsze łatwo to określić, ale w przypadku dziedzin humanistycznych raczej nie sprawi to kłopotu. Oddzielnie można też ująć informacje ze względu na ich właściwość – daty, biogramy ważnych postaci, miejsca bitew wraz z opisem ich przebiegu. Z tak uporządkowaną strukturą uczniowie i studenci radzą sobie zdecydowanie lepiej. W sensie technicznym kategoryzację najlepiej przeprowadzić za pomocą komputera. Edytory tekstów oraz prezentacji to cenni sprzymierzeńcy. Dodatkowo można korzystać też z elementów graficznych – każdej z grup informacji można przyporządkować kolor lub ikonę.