HCCP – na straży bezpieczeństwa produktów spożywczych

HCCP to skrót od angielskiej nazwy dla systemu odnoszącego się do istotnej kwestii identyfikacji oraz zapobiegania potencjalnym zagrożeniom bezpieczeństwa produktów spożywczych. W tłumaczeniu na język polski, skrót HCCP można rozwinąć jako System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. System ten pozwala upewnić się, że zakłady produkcyjne, w których produkowana jest żywność spożywana przez człowieka, dołożyły wszelkich starań i postępowały ściśle według ustalonych reguł, tak, aby wytworzony produkt spożywczy był całkowicie bezpieczny, a także spełniał wszelkie standardy jakości.

System ten funkcjonuje w ramach normy ISO 22000, która jest adresowana do wszystkich przedsiębiorstw zajmujących się takimi działaniami, jak produkcja, przetwarzanie, magazynowanie, transportowanie oraz obrót żywnością. HCCP bazuje na siedmiu podstawowych zasadach. Dotyczą one między innymi identyfikacji zagrożeń, opisu środków zapobiegawczych, identyfikacji tak zwanych krytycznych punktów kontrolnych, sposobu monitorowania, czy definiowania działań korygujących.