Kurs tworzenia aplikacji internetowych

Kurs tworzenia aplikacji internetowych rozpoczyna się zazwyczaj od krótkiego wprowadzenia teoretycznego. Uczestnicy takiego szkolenia dowiadują się m.

in. tego jak wygląda cały proces tworzenia aplikacji internetowej i jakie narzędzia programistyczne są przy tym niezbędne.

Aby przystąpić do kursu tworzenia aplikacji internetowych ważne jest, aby znać przynajmniej podstawy programowania oraz języka HTML. Im większa znajomość programowania tym lepiej, gdyż takiemu kursantowi o wiele łatwiej będzie posiąść nową wiedzę.

Szkolenia tego typu mają charakter czysto praktyczny, a każdy z uczestników pracuje przy własnym stanowisku komputerowym. Kurs tworzenia aplikacji internetowych zazwyczaj podzielony jest na kilka bloków tematycznych, a na każdy dzień składa się kilka godzin zajęciowych.

Szkolenie z tworzenia aplikacji internetowych kosztuje zazwyczaj około 1300 – 1500 złotych od osoby. Kurs taki kończy się uzyskaniem przez uczestnika certyfikatu obytego szkolenia.