Category Archives: Metoda porównawcza

Mikrosocjologia i makrosocjologia

W socjologii, podobnie zresztą jak we wszystkich innych dyscyplinach naukowych, wyróżnić można pewne podziały. Jeśli przyjmie się kryterium skali badanego zjawiska, to można wyróżnić

http://hunters.pl/oferta/leszno.html Wygodne w użyciu baldachimy do procesji eucharystycznych

Metoda eksperymentalna w naukach społecznych

Pojęcie „eksperyment naukowy” kojarzy się nam głównie z naukami ścisłymi, jednak metoda eksperymentalna znajduje zastosowanie również w humanistyce. Dzięki

Podejście socjologiczne

Społeczeństwo można przebadać na różne sposoby i przy wykorzystaniu różnych metod. Zajmuje się tym wiele dyscyplin naukowych, ale chyba socjologia robi to w sposób najbardziej