Metody badań w socjologii

Ogólnie rzecz biorąc, nauki możemy podzielić na ścisłe i humanistyczne (społeczne). Socjologia mieści się, oczywiście, w tej drugiej kategorii. Różnią się one od siebie dość znacznie, co widać chociażby przy metodach badawczych, jakimi się posługują.

Można powiedzieć, że w naukach ścisłych sytuacja jest zdecydowanie łatwiejsza, ponieważ wykorzystywane w nich metody łatwiej pozwalają na uzyskanie pewnego wyniku. W matematyce czy fizyce dysponujemy bardzo precyzyjnymi narzędziami, chociaż oczywiście od pewnego poziomu zaczynają się już „schody”. Kiedy chcemy na przykład przebadać jakiś fizyczny przedmiot, to możemy go dokładnie zmierzyć czy też zważyć, a także określić jego właściwości chemiczne. Kiedy jednak przedmiotem badań jest człowiek w relacji z innymi ludźmi, to konieczne jest skorzystanie z zupełnie innych metod. Funkcjonowanie ludzkiego umysłu jest niezwykle skomplikowane. Nie można go badać termometrem czy linijką. Dlatego też nauki takie jak socjologia znacznie różnią się od nauk ścisłych.