Category Archives: Metody badań

Po co nam socjologia?

Socjologia jest nauką, której przedmiotem badań jest społeczeństwo. Można ją zdefiniować na wiele różnych sposobów, jak chociażby naukę badającą ogólne skoordynowanych

Metody badań w socjologii

Ogólnie rzecz biorąc, nauki możemy podzielić na ścisłe i humanistyczne (społeczne). Socjologia mieści się, oczywiście, w tej drugiej kategorii. Różnią się one od

Socjologia

Socjologia jest jedną z najbardziej popularnych nauk humanistycznych. Zajmuje się ona systematycznym badaniem funkcjonowania społeczeństwa i zachodzących w nim

tablice z nazwami ulic cera.kosmetyk.net.pl Wszystko o infoliniach