Category Archives: Metody badawcze społeczeństwa

Po co nam socjologia?

Socjologia jest nauką, której przedmiotem badań jest społeczeństwo. Można ją zdefiniować na wiele różnych sposobów, jak chociażby naukę badającą ogólne skoordynowanych

www.azjanews.pl grex.org.pl

Dlaczego warto badać społeczeństwo?

Są osoby, które uważają, że tak zwana nauka dla nauki nie ma najmniejszego sensu. Tego typu zarzuty wystosowywane są czasami w kierunku nauk społecznych, jednak

Centrum Badania Opinii Społecznej

W Polsce jest wiele instytucji zajmujących się przeprowadzaniem badań społecznych. Część z nich działa jedynie na własne potrzeby, a inne to komercyjne instytucje, które można

Co dają nam dane statystyczne o społeczeństwie?

Kiedy chce się przebadać całe społeczeństwo, to najbardziej wartościowymi danymi zdają się być dane statystyczne. Wynika to z faktu, że mają one charakter

Metoda eksperymentalna w naukach społecznych

Pojęcie „eksperyment naukowy” kojarzy się nam głównie z naukami ścisłymi, jednak metoda eksperymentalna znajduje zastosowanie również w humanistyce. Dzięki