Category Archives: Metody badawcze społeczeństwa

Ankiety

Społeczeństwo można badać wieloma różnymi metodami. Jedną z nich jest ankieta. Patrząc na tę kwestię zdroworozsądkowo, można mieć wiele wątpliwości co do

Społeczeństwo w ujęciu historycznym

Zmiany zachodzące w społeczeństwie można badać na wiele sposobów. Z pewnością, wiele ciekawych spostrzeżeń można wynieść z analizy historycznej.

Psychologia społeczna

Społeczeństwo to nie tylko zbiór ludzi, to zdecydowanie coś więcej. Żeby jednak móc je badać, trzeba pochylić się właśnie nad jednostkami, a także relacjami je łączącymi. Konieczne jest

call center http://hunters.pl/oferta/krotoszyn.html

Metody badań w socjologii

Ogólnie rzecz biorąc, nauki możemy podzielić na ścisłe i humanistyczne (społeczne). Socjologia mieści się, oczywiście, w tej drugiej kategorii. Różnią się one od

Badania nad społeczeństwem

Tak naprawdę, badaniem społeczeństwa zajmuje się wiele nauk humanistycznych. Dyscypliną, która zdaje się być najbardziej precyzyjnie nakierowana właśnie na ten obiekt