Category Archives: Metody badawcze społeczeństwa

Sondaże przedwyborcze

W Polsce, podobnie zresztą jak w wielu innych krajach, przed każdymi wyborami przeprowadza się sondaże. Jak pokazuje historia, nie są one do końca

outsourcujemy outsourcing call center call center usługi alechoinki.pl www.octopus.edu.pl

Praca socjalna

Gdybyśmy badali społeczeństwo tylko po to, żeby lepiej je poznać i nic potem nie zrobić z wynikami przeprowadzonych badań, to nie miałoby to wielkiego sensu.

Pytania kwestionariuszowe

Pojęcie pytań kwestionariuszowych jest dość szerokie. W socjologii kryje się pod nim jednak bardzo konkretna metoda badań, która nie jest tożsama na

Socjologia

Socjologia jest jedną z najbardziej popularnych nauk humanistycznych. Zajmuje się ona systematycznym badaniem funkcjonowania społeczeństwa i zachodzących w nim

Metody statystyczne

Naukowcy opracowali wiele metod za pomocą których można badać społeczeństwo. Oczywiście, to na którą z nich w danym momencie trzeba się zdecydować, zależy od