Ankiety

Społeczeństwo można badać wieloma różnymi metodami. Jedną z nich jest ankieta. Patrząc na tę kwestię