PHP – kursy programowania na potrzeby stron www

Szkolenie z zakresu PHP kierowane jest przede wszystkim do osób, które znają już podstawy programowania i są zainteresowane pogłębianiem swojej wiedzy. Dzięki takim kursom mogą oni pogłębiać nie tylko swoją wiedzę, ale przede wszystkim ćwiczyć swój warsztat praktyczny. Z kursów PHP korzystać powinni przede wszystkim ci informatycy, którzy chcą lepiej poznać język programowania. Dzięki zdobyciu takiej wiedzy będą w stanie tworzyć rozbudowane strony internetowe, a ta umiejętność jest obecnie bardzo ceniona wśród pracodawców. Aby przystąpić do takiego kursu wymagane jest, aby jego uczestnik posiadał podstawową wiedzę z zakresu programowania, języka HTML oraz CSS.

Kursy tego typu nie należą do najtańszych, a ich ceny rozpoczynają się od ok. 1300 zł. Kurs taki podzielony jest na kilka bloków, które są rozplanowane na kilka dni. Kurs można także rozłożyć także na dłuższy czas, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Każdy kurs kończy się otrzymaniem stosowanego zaświadczenia.