Praca socjalna

Gdybyśmy badali społeczeństwo tylko po to, żeby lepiej je poznać i nic potem nie zrobić z wynikami przeprowadzonych badań, to nie miałoby to wielkiego sensu. Dzięki temu, że prężnie rozwijają się takie dyscypliny jak socjologia, możemy jednak skuteczniej ingerować w społeczeństwo i wprowadzać do niego pozytywne zmiany.

Warto wskazać tutaj chociażby szeroko rozumianą pracę socjalną, której celem jest eliminowanie ze społeczeństwa różnego rodzaju patologii. Niektórzy ludzie nie potrafią normalnie funkcjonować w społeczeństwie, ponieważ nie posiadają odpowiednich wzorców do naśladowania. Dzieci pochodzące z rodzin patologicznych mają niewielkie szanse na normalne życie, jeśli nie otrzymają pomocy z zewnątrz. Oczywiście, warto pomagać również dorosłym którzy sami nie potrafią poradzić sobie ze swoimi problemami.

Gdybyśmy nie poznali patologicznej sfery społeczeństwa, to nie wiedzielibyśmy, w jaki sposób możemy starać się ją naprawić. Nauki społeczne dają nam niezbędną wiedzę, to podejmowania tego rodzaju działań.