Przepisywanie, notowanie, krótkie zapiski – pomocne w utrwaleniu materiału

Sposobów na lepsze zapamiętanie jest wiele, jednym z bardzo skutecznych kroków jest wykorzystanie prostej metody, jaką jest przepisywanie.

Wiele osób w celu zapamiętania danej treści przelewa ją z powrotem na papier.

Odpowiedzi na pytanie, jakieś podpunkty, czy inne treści powtarza sobie w głowie jednocześnie zapisując je na kartce.

W postaci całego wypracowania lub pojedynczych słów kluczowych.

Metoda ta jest bardzo dobrym sposobem na opanowanie materiału przed egzaminem, czy sprawdzianem w formie pisemnej.

Znowu mamy do czynienia z wykorzystaniem kilku istotnych elementów, jakim jest pobudzenie całego mózgu, wprowadzenie jakiegoś ruchu, a także wykorzystanie zmysłów.

Samo czytanie i powtarzanie jest monotonne i po chwili powoduje, że się wyłączamy i nie skupiamy na śledzonej wzrokiem treści.

Natomiast forma zapisywania wprowadza pewną aktywizację, która zdecydowanie urozmaica naukę i wpływa na jej lepsze efekty.