Pytania kwestionariuszowe

Pojęcie pytań kwestionariuszowych jest dość szerokie. W socjologii kryje się pod nim jednak bardzo konkretna metoda badań, która nie jest tożsama na przykład z ankietą.

W nomenklaturze socjologicznej pytania kwestionariuszowe są wypowiedziami w postaci pytań czy też określonych problemów do rozwiązania. Formułuje je badacz i umieszcza w odpowiednim kwestionariuszu. Pytania są potem przedstawiane respondentowi (badanemu człowiekowi) w oparciu o metodę wywiadu kwestionariuszowego.

Pytania kwestionariuszowe niekoniecznie muszą być pytaniami w sensie językowym (nie muszą kończyć się znakiem zapytania). Można je także formułować w postaci zdania rozkazującego, czyli na przykład takiej wypowiedzi: „proszę wybrać jeden z poniższych wariantów odpowiedzi”. Oczywiście, w takim przypadku konieczne jest przedstawienie respondentowi listy możliwych odpowiedzi.

Rzecz jasna, pytania kwestionariuszowe są podobne do pytań zawartych w ankietach. Nie można jednak postawić pomiędzy nimi znaku równości.