Reprezentatywny wycinek społeczeństwa

Społeczeństwo jest tworem, który bada się dość trudno. Nie można go przecież zamknąć w laboratorium i poddać szczegółowej analizie. Mówiąc językiem metaforycznym, jest to żywy organizm i to niezwykle skomplikowany oraz stale ewoluujący organizm. Przeważnie bada się więc pewien jego wycinek, który powinien być reprezentatywny względem całości. Warto zadbać o to, żeby ten wycinek był jak największy.

Gdybyśmy na przykład chcieli zbadać poziom religijności Polaków, to nie moglibyśmy przeprowadzić takiego badania tylko w jednej małej wsi, która zamieszkała jest głównie przez emerytów. Wiadomo, że wśród osób starszych zdecydowanie więcej jest ludzi utożsamiających się z danym obrządkiem, niż na przykład w przedziale wiekowym 20-30 lat. Chcąc przeprowadzić takie badania sensownie, trzeba by było przebadać ludzi z różnych miejscowości (większych i mniejszych), w różnym wieku i reprezentujących różne grupy społeczne (kryterium wykształcenia czy też statusu majątkowego). Dopiero wówczas byłoby to w miarę obiektywne, chociaż i tak nie mielibyśmy gwarancji, że wszyscy odpowiedzieliby szczerze w naszych ankietach.