Socjologia

Socjologia jest jedną z najbardziej popularnych nauk humanistycznych. Zajmuje się ona systematycznym badaniem funkcjonowania społeczeństwa i zachodzących w nim zmian.

Przedmiotem badań socjologów są społeczne reguły, procesy oraz struktury łączące i dzielące jednostki. Badane są tutaj również więzi międzyludzkie, ich przyczyny i skutki, a także proces zmian zachodzących na wspomnianych płaszczyznach. Społeczeństwo jest tworem, który cały czas ewoluuje, dlatego też badania nad nim powinny uwzględniać kwestię jego dynamiki.

Powszechnie uznaje się, że człowiek jest istotą społeczną i dlatego nie mógłby normalnie funkcjonować poza wspólnotą. Jego pozycja w społeczeństwie może być jednak bardzo różna, a wpływ na to na ma szereg różnych czynników. Społeczeństwo jest zbiorowością zrzeszającą ludzi z różnych sfer, różnego pochodzenia i różnych charakterów. Badanie go nie jest więc łatwe. Niemniej jednak wyniki niektórych badań są niezwykle ciekawe i pozwalają nam dowiedzieć się czegoś o sobie.