Społeczeństwo

Socjologia

Socjologia jest jedną z najbardziej popularnych nauk humanistycznych. Zajmuje się ona systematycznym badaniem funkcjonowania społeczeństwa

Ankiety

Społeczeństwo można badać wieloma różnymi metodami. Jedną z nich jest ankieta. Patrząc na tę kwestię