Życie po zawale serca

Wystąpienie zawału serca jest często jednym z pierwszych objawów chorób układu krążenia. Po wykonaniu specjalistycznych

Wystąpienie zawału serca jest często jednym z pierwszych objawów chorób układu krążenia. Po wykonaniu specjalistycznych badań okazuje się jednak, że proces chorobowy to wynik rozwijających się latami zmian.

Niestety zdarzają się również sytuacje, gdzie atak serca ma śmiertelne skutki, a wtedy na leczenie jest już zdecydowanie za późno. Okazuje się, że wystarczyło tylko raz w roku wykonywać rutynowe badania, aby zapobiec takiemu tokowi spraw.

Niestety bardzo często dochodzi do takich sytuacji, w których przychodzimy do lekarza, kiedy już nas coś boli, a w takich sytuacjach leczenie jest bardziej wymagające i długotrwałe. Jak się okazuje skuteczna i regularna profilaktyka jest wstanie znacznie zmniejszyć ryzyko występowania dolegliwości i takich poważnych zmian.

Również ważną kwestią jest odpowiednia reakcja w sytuacji ataku serca, bowiem od tego jak szybko zareagujemy, zależy również to, jak będzie wyglądało życie pacjenta po zawale. Długie i nieprzerywane objawy prowadzą do poważnych uszkodzeń, jednak szybka reakcja może im zapobiec.

Wszystkie wspomniane w poprzednim artykule czynniki nasilające jak i metody profilaktyki powinny być przestrzegane szczególnie przez osoby, u których wystąpił zawał serca. Tylko systematyczna dieta, ruch, odpowiedni odpoczynek przy jednoczesnej stałej opiece lekarza i stosowaniu farmakoterapii pozwala na całkowity powrót do formy i normalne funkcjonowanie.

Wbrew powszechnej opinii, zawał serca nie musi oznaczać wykluczenia z życia.